หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

ภาพกิจกรรมการร่วมสืบค้นและพัฒาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของอำเภอเนินขาม "ต้นกล้าสมุนไพร"


ถ่ายร่วมกับผูประกอบการ/ศึกษาและสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการ 

ภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆของ"ต้นกล้าสมุนไพร"
ผลิตภัณฑ์ที่นำมาศึกษาร่วมพัฒนา 6 ชิ้น ได่แก่


1. สบู่ธรรชาติ


2. ครีมเกสรผึ้ง


3.สบู่สมุนไพรรวม


4.สบู่ฝักข้าว


5.ผงพอกหน้าถั่วเขียวอินทรีย์

6.รังไหมฝักข้าวขัดหน้าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น