หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกอบการ "ต้นกล้าสมุนไพร


ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกอบการ
"ต้นกล้าสมุนไพร"
คำว่า "ต้นกล้า" มาจากชื่อของลูกชาย

ใช้ชื่อทางการตลาดว่า "Touch of love Handmade Soap By Yadamon"
เจ้าของกิจการ นางสาว สุกัญญา หล่อตระกูล อายุ 31 ปี เป็นเจ้าของธุรกิจ
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 73 หมู่ 8 ชื่อหมู่บ้าน เนินขาม ตำบล เนินขาม อำเภอ เนินขาม จังหวัด ชัยนาท 17130 
โทร : 056941380 เบอร์มือถือส่วนตัว :  0843373505 
Email : Ichienoonoy@hotmail.com
เริ่มประกอบการ ตั้งแต่เมื่อ 5 พ.ย. 2555
มีสินค้าหลักคือ สบู่ธรรมชาติ สบู่สมุนไพร แชมพู โลชั่น ลิป
ประเภทสินค้าทางการเกษตร ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรคือ น้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะกอก น้ำมันงา น้ำมันเมล็ดชาอู่หลง ถั่วเขียว สมุนไพรตามท้องถิ่น
*โดยเจ้าของกิจการมีสวนส่วนตัวในการทำการเกษตร ทำการปลูกเองทำเอง วัสดุที่ใช้ทำเป็น Organic ทั้งหมด
ประวัติโดยคร่าว : โดยแรกเริ่ม ทางเจ้าของกิจการได้มีลูกชาย แล้วลูกชายเกิดมีอาการแพ้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผิวแพ้ง่าย ด้วยความเป็นห่วงลูก เค้าจึงได้เริ่มการจัดทำผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ จากวัตถุดิบในสวนของตน ซึ่งมั่นใจได้ว่าปลอดภัยร้อยเปอเซนต์ จากนั้นได้มีการลงในเฟสบุ๊ค บอกต่อๆการมา จนมีลูกค้าเริ่มสนใจ เลยผลิตคิดค้นสูตรใหม่ๆขึ้นมาเรื่อย ทำด้วยความสนุก ทำกันแบบครอบครัว จัดหาวัตถุดิบเอง และพัฒนามาเรื่อย ๆ จากความสนุกของเจ้าของกิจการ
เริ่มมีการออเดอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นพี่เจ้าของกิจการได้มาเป็นตัวแทนในการสอนกิจกรรมการเกษตร และได้พกสบู่ของตนมาด้วย จึงได้นำแจกจ่ายให้ทางผู้ใหญ่ได้ทดลอง เค้าจึงได้นำสบู่ไปตรวจสอบ แล้วผลออกมาว่า ปลอดสารพิษ ร้อยเปอร์เซน ทางผู้ใหญ่จึงได้เชิญมาออกบู๊ทต่างๆ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของต้นกล้าสมุนไพรมาตลอดเวลาที่ผ่านมา
สินค้าเป็นสินค้าแปรรูป
การจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์OTOP : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
การจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพ
รูปแบบปริมาณการผลิต : ตามวันและเวลาว่างจากงานประจำตามวิถี
ปริมาณการผลิต จำนวนอย่างน้อย ไม่ต่ำกว่า 100 ชิ้น ต่อเดือน แต่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลทางธุรกิจ
     ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายทางการค้า

เรื่องของตราสัญลักษณ์ต่างๆยังไม่มีการจดทะเบียน แต่เจ้าของกิจการบอกในอนาคตมีแน่นอน
วิธีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้
     การซื้อขายภายในประเทศ จัดขายเฉพาะงาน ทางเฟสบุ๊ค ฝากขายตามหน้าร้านทั่วไปในห้าง เช่น The Mall , ร้านตามศุนย์เกษตร Greenshop
     การซื้อขายส่งออกนอกประเทศ ผ่านทางออนไลน์ติดต่อทางอีเมล
วิธีการจัดส่ง EMS , ตามหน้าร้านส่งด้วยตนเอง

ภาพกิจกรรมการร่วมสืบค้นและพัฒาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของอำเภอเนินขาม "ต้นกล้าสมุนไพร"


ถ่ายร่วมกับผูประกอบการ/ศึกษาและสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการ 

ภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆของ"ต้นกล้าสมุนไพร"
ผลิตภัณฑ์ที่นำมาศึกษาร่วมพัฒนา 6 ชิ้น ได่แก่


1. สบู่ธรรชาติ


2. ครีมเกสรผึ้ง


3.สบู่สมุนไพรรวม


4.สบู่ฝักข้าว


5.ผงพอกหน้าถั่วเขียวอินทรีย์

6.รังไหมฝักข้าวขัดหน้าวันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

รายชื่อสามชิกกลุ่ม 5 Believe


สมาชิกกลุ่ม 5 Believe
นางสาวบุญญานุช วิชาชัย ชื่อเล่น (ส้ม)
รหัสนักศึกษา 5511302597 ชั้นปีที่ 3
ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Facebook : https://www.facebook.com/mafuu46y
Blogspot : ARTD3302-Boonyanuch.blogspot.com
G-mail : Boonyanuch12123@gmail.com
Tel : 0863648439

นางสาวภัทรานิษฐ์ ชัยศร ชื่อเล่น (สวย)
รหัสนักศึกษา 5511300328 ชั้นปีที่ 3
ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Facebook : https://www.facebook.com/phatranit.chaisorn.3
Blogspot :artd3302-phatranit.blogspot.com
G-mail :phatranit.suai@gmail.com
Tel :095 4866696

นายณัฐชา แย้มเกษมกุล ชื่อเล่น (ตูนซี่)
รหัสนักศึกษา 5511302837 ชั้นปีที่ 3
ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Facebook : https://www.facebook.com/CartOoncY
Blogspot :
G-mail :
Tel :


นายทศพล อาจอนงค์ ชื่อเล่น (บอลลิค)
รหัสนักศึกษา 5511310434 ชั้นปีที่ 3
ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Facebook : https://www.facebook.com/ballix.normal?fref=ts
Blogspot :
G-mail :
Tel :

นายธีรวัต สาทลาลัย ชื่อเล่น (แนท)
รหัสนักศึกษา 5511302647 ชั้นปีที่ 3
ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Facebook : https://www.facebook.com/nat.trw?fref=ts
Blogspot :
G-mail :
Tel :

นายอภิสิทธ์ แสงกุดเรือ ชื่อเล่น (เนท)
รหัสนักศึกษา 5511302688 ชั้นปีที่ 3
ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Facebook : https://www.facebook.com/nat.trw?fref=ts
Blogspot :
G-mail :
Tel :